Mens en dier delen dezelfde leefomgeving en dezelfde ziekteverwekkers. Diergezondheid en volksgezondheid zijn onlosmakeljk met elkaar verbonden. Dit noemen we One Health. Dierenartsen hebben hierin een belangrijke taak. Zij zorgen dat de dieren die voedsel produceren gezond zijn en dus dat ook het voedsel, zoals melk, vlees en eieren veilig is. 

Maar dierziektes kunnen ook via de omgeving de volksgezondheid beïnvloeden. Denk maar aan de Q-koorts en influenza. Ook in de bestrijding van deze infecties hebben dierenartsen samen met humane artsen een belangrijke rol.

PorQ houdt zich actief bezig met scholing op het gebied van One Health. Zo heeft Manon Houben mede een college verzorgd voor huisartsen en studenten geneeskunde. Ook heeft PorQ een co-schap One Health georganiseerd, dat gevolgd werd door studenten geneeskunde en diergeeskunde samen. 

Terug naar alle one health