Het Brabantse Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) is opgericht naar aanleiding de uitbraak van Q-koorts in 2009.  Professionals uit de humane, veterinaire en milieusector hebben zich verenigd om mens- en diergezondheid (One Health) te beschermen en te bevorderen. Het BKZ bestaat uit 25 kernleden en 250 leden die digitaal aangesloten zijn.

Manon Houben is kernlid van het BKZ. Zij vertegenwoordigt de varkensgezondheid in dit netwerk.

 

Terug naar alle one health